Jordvarme

Udnyt den oplagerede

solenergi i jorden

En varmepumpe udnytter den oplagrede solenergi i jorden (jordvarme).

En varmepumpe monteres udvendigt. Varmepumpen tilsluttes de nedgravede rørslanger samt husets radiatorsystem og dets varmtvandsbeholder.

Beck-Ballum I/S har udviklet expertice m.h.t. installation af jordvarme-anlæg.

Afhængig af varmepumpens størrelse nedgraves fra 200 til 400 meter 40mm plastslanger i 1 meters dybde. Slangen er opdelt i 2 til 4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et grenrør som forbindes til varmepumpen. Når varmepumpen er i drift cirkuleres afkølet væske gennem slangerne, hvorved væsken opvarmes af varme i jorden. Varmepumpen flytter herefter energien fra jordslangen til husets vandbaserede varmeanlæg.

Mængden af den leverede varmeenergi, vil være 2½ til 5 gange større end den tilførte el-energi.

Fordele ved Jordvarme

Det er billig energi, der kan betyde cirka en halvering af energiregningen.

Der er ingen vedligeholdelse. Et jordvarmeanlæg er et lukket system, så der skal ikke fyldes noget på anlægget. Anlægget passer stort set sig selv, bortset fra et filter i pumpen, der skal rengøres en gang årligt.

Anlægget er nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri.

Fordele ved Luft til Luft

  • Billig at installere.
  • Du kan spare betydeligt på dine varmeudgifter, hvis du installerer en luft til luft-varmepumpe i stedet for at bruge elvarme.
  • Varmen sendes ud i luft en, så der skabes cirkulation i huset. Det forebygger skimmelsvampe og giver et sundere indeklima.
  • Kræver ikke, at huset har eller skal have installeret radiatorer.
  • Relativt nem at installere.
  • Nogle luft til luft-varmepumper kan også fungere som aircondition om sommeren.