Solvarme

Close up view of engineer working with electric screwdriver drill installing solar panel to metal base

Udnyt solen med

Solvarme

Hvordan fungerer solvarme

Solen opvarmer solfangerne og den særlige solfangervæske, som cirkulerer gennem solfangerne i et lukket system. Den opvarmede væske pumpes gennem en spiral i varmtvandsbeholderen, og sådan bliver vandet til varmesystemet opvarmet.

Vores argumenter

Økonomi
energiløsninger gør din bolig meget mere energieffektiv og giver en besparelse hver dag. Løsningerne forbedrer således bygningens energimæssige tilstand.

Miljø
Fossile brændstoffer som olie og gas betragtes som de værste bidragydere til emission af drivhusgasser i atmosfæren. Det er baggrunden for, at regeringer i næsten alle lande har sat sig nogle ambitiøse mål for at reducere CO2 udslippet. Med solenergi er der intet CO2 udslip.

Uafhængighed
Olie og gas er knappe ressourcer, som vil løbe ud over tid. De fremtidige priser er højst usikre. I løbet af de sidste 10 år er olieprisen steget med 300 %. Ved at bruge så meget solenergi som muligt reduceres afhængigheden fra andre energikilder og du slipper for bekymringer om det politiske klima i de olieproducerende lande og om den fremtidige knaphed i forsyningen.

Fordele ved Luft til Luft

  • Producerer op til 70 % af dit varme vand gratis
  • Den højeffektive pumpe i COMPACT E systemet bruger 80% mindre energi end en standardpumpe
  • Hurtig og enkel installation
  • Stort set ingen vedligeholdelse
  • Førsteklasses europæisk kvalitet
  • Vælg mellem to forskellige beholderløsninger